• kanel2b-N.jpg
 • kanelILIA.jpg

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ

 

 • Στέλιος Κ. Πουλόπουλος, Τὸ κοινωνιολογικὸ ἔργο τοῦ Π.Κ. Κανελλοπούλου, Ἰδέα 7/’Ιούλιος 1933, 56-58

 

 • Ἐπαμεινώνδας Μεταξᾶς, «Μᾶς μιλάει ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος», Φιλολογικὰ Χρονικά 15.5.1945 = Τὰ Δοκίμια Ε (2002) 148-157

 

 • Καρθαῖος, Οἱ «Ἁπλοὶ φθόγγοι» τοῦ Αἴμου Αὐρηλίου, Ἑλληνικὴ Φωνή,φ. 37/7.4.1945 -38/14.4.1945

 

 • Ἑλληνικὴ Φωνή, Ὁ μυστικὸς πόλεμος. 10ο Ἡ δίωξη τοῦ Π.Κ. Πῶς διέφυγε στὴν Αἴγυπτο : Ἑλληνικὴ Φωνή 48/25.6.1945

 

 • Ἑλληνικὴ Φωνή, Ὁ μυστικὸς πόλεμος. 11ο Ὁ κ. Π. Κανελλόπουλοςστὴν Κυβέρνηση : Ἑλληνικὴ Φωνή 49/2.7.1945

 

 • Ἑλληνικὴ Φωνή, Ὁ μυστικὸς πόλεμος. 18ο Πρώτη μετάβαση τοῦ Π.Κ.στὸ Λονδίνο : Ἑλληνικὴ Φωνή 62 1.10. 1945

 

 • Στ. Τσεκούρας, Οἱ κοινωνιολογικὲς ἀπόψεις του Π. Κανελλόπουλου,Σύγχρονα Θέματα, τεῦχ. 15/1965, 309-32

 

 • Ὁ Κρίς Γουντχάουζ κρίνει καὶ παρουσιάζει τὸν Ἕλληνα πολιτικὸ Πι Κανελλόπουλο (ἄρθρο στὸ Φιλολογικὸ Παράρτημα τῶν Τάιμς): Ἡ Καθημερινή 15.8.1976 = Τὰ δοκίμια Ε (2002) 373-383

 

 • Γιώργος Σεφέρης, Μέρες 1941-1944, τ. Δ ́ καί Μέρες 1945-1951, τ. Ε ́,Άθήνα, Ἴκαρος 1977 (πολλές ἀναφορές)

 

 • Στέλιος Ι. Ἀρτεμάκης, Π. Κανελλόπουλος. Συνομιλίες καὶ Μελετήματα,Ἀθῆναι, Βιβλιοπ. τῆς Ἑστίας 1979, 167 σελ.

 

 • I.N. Θεοδωρακόπουλος, Ἀγαπημένη μου Χαιδελβέργη, Ἀθῆναι 1980,21-23

 

 • Θέσεις γιὰ τὸν Παν. Κανελλόπουλο. Τιμὴ στὰ Ὀγδοντάχρονά του, Ἀθῆναι, «Τετράδια Εὐθύνης» 17, 1982, 204 σελ. (Κείμενα τῶν Κ. Τσάτσου, Η. Ἠλιοῦ, Ι. Πεσμαζόγλου, Ν.Κ. Λούρου, Γ.Δ. Δασκαλάκη, Λ. Κύρκου, Δ. Μυράτ, Κ. Μητσάκη, Ν. Ἀθανασιάδη, Μ. Ι. Μαραθεύτη, Κ. Π. Μιχαηλίδη, Θ. Ξύδη, Ε.Ν. Πλατῆ, Θ.Δ. Φραγκόπουλου, Π. Φωτέα, Π. Χρονᾶ, Ν. Μακρῆ, Ντ. Ἀπ. Κατσόγιαννου καὶ σελ. 179-190 Π. Κανελλόπουλου, «Ἡ μνήμη μου» - σελ. 191-201: Χρονογραφία τοῦ Π. Κανελλόπουλου)

 

 • Κ.Ι. Δεσποτόπουλος, Π.Κ., Νεκρολογία: Φιλοσοφία 15-16 (1985-86)529-532

 

 • Νέα Ἑστία, τεῦχ. 1422/1.10.1986, σελ. 1253-1292: Ἀφιέρωμα στὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο (Κείμενα Π. Χάρη (2), Ε.Ν. Μόσχου, Τ. Ἀθανασιάδη, Γ.Θ. Βαφόπουλου, Ἄγγελου Βλάχου, Νικηφ. Βρεττάκου, Π. Γλέχου, Κ.Ι. Δεσποτόπουλου, Κ.Θ. Δημαρᾶ, Γ. Κότσιρα, Μ.Γ. Μερακλῆ, Μ. Παλλάντιου, Δ.Π. Παπαδίτσα, Γιάννη Παππὰ, Θ. Πετσάλη- Διομήδη, Θ. Παπαθανασόπουλου, Ἀπ. Σαχίνη, Ἠλ.Σιμόπουλου, Μ.Δ. Στασινόπουλου, Κ. Στεργιόπουλου, Κ.Α. Τρυπάνη, Θ.Δ. Φραγκόπου- λου καὶ Κ. Καλλία, Π.Δ. Μαστροδημήτρη).

 

 • Νίτσα Λουλέ-Θεοδωράκη, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ἀποχαιρετισμός, Ἀθήνα, Καραμπερόπουλος 1986

 

 • Κ.Ι. Δεσποτόπουλος, «Ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος», Νέα Ἑστίατεῦχ. 1435/15.4.1987, 494-505

 

 • Γιώργος Θεοτοκᾶς, Τετράδια Ἡμερολογίου 1939-1953, Εἰσαγωγή-ἐπι- μέλεια Δ. Τζιόβα, Ἀθήνα, «Ἑστία» 1987, 2005 (συχνές ἀναφορές στόν Π.Κ.).

 

 • Π.Δ. Μαστροδημήτρης, «Π. Κανελλόπουλος καὶ ἄλλοι»: Νεοελληνικά-Μελέτες καὶ ἄρθρα, τόμ. Γ ́, Ἀθήνα, «Γνώση» 1988, 1992

 

 • Κ.Μ. Καλλίας, «Ὁ πολιτικὸς Παναγιώτης Κανελλόπουλος» (Ὁμιλία στὸ «Σπίτι τῆς Εὐρώπης», 2.4.1987: Ἐλεύθερη Κοινωνία, τεῦχ. 19/ Ιούλ-Αὔγ. 1987, 4 σελ. = Ἀπόψεις 14/Μάιος 2011, 86-93

 

 • Δημ. Χρ. Σιώτης, Πρὸς θετικιστές. Ἀπὸ τὶς ἰδέες τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Θεσσαλονίκη 1987, 62 σελ.

 

 • Ε. Μαραγγιανοῦ-Δερμούση, Π. Κανελλόπουλος. Δημοσιεύματα φιλοσοφικοῦ ἐνδιαφέροντος: Φιλοσοφία 17-18 (1987-88) 451-455

 

 • K. Βουδούρης-Β. Μπίρου, «Π. Κανελλόπουλος»: Ἑλληνικὴ ΦιλοσοφικὴἘπιθεώρηση, τεῦχ. 13, 1988, 4-6

 

 • Κ. Ι. Δεσποτόπουλος, «Μνήμη Π.Κ.», ὅ.π. 7-8

 

 • Ν. Μαρκάκης, «Ὁ Π.Κ. καί ἡ εὐρωπαϊκή συνείδηση», ὅ.π. 9-15

 

 • E.N. Πλατῆς, «Προσέγγιση στήν ποίηση τοῦ Π. Κανελλόπουλου», ὅ.π.16-26

 

 • Π. Τζαμαλίκος (Ἐπιμ.), Μνήμη Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Ὁμιλίες, Μελέτες, Κείμενα, Ἀθήνα, Γιαλλελῆς, 1988, 345 σελ. [Κείμενα Κ. Δεσποτόπουλου (5), Π. Τζαμαλίκου (2), Κ. Τσάτσου, Χρ. Σαρτζετάκη, Γ. Ἀλευρᾶ, Ε. Ἀβέρωφ-Τοσίτσα, Μ. Παλλάντιου, Τ. Πεντζοπούλου-Βαλαλᾶ, Α. Κελεσίδου, Μ. Μαρκάκη, Ε.Ν. Πλατῆ, Ι.Φ. Ἀθανασόπουλου, Α.Ν. Ζούμπου,Χ. Μουλιᾶ, Κ.Μ. Καλλία (2), Α.Ε. Μίχα, Ε.Ν. Μόοχου, Χ. Μαλεβίτση, Κ.Ε. Τσιρόπουλου, Ν. Μακρῆ, Δ. Καράμβαλη, Π. Μαρινάκη, Κ. Μπράτσου, Β. Σταθάκη, Γ. Ράλλη, Γ.Β. Μαγκάκη, Ε. Βλάχου, Κ.Π. Καλλιγᾶ, Γ. Γερμανοῦ, Ε.Π. Μπουροδήμου, Γ. Καράγιωργα, Δ. Χρονόπουλου, Ν. Δεληπέτρου, Κ. Σερέζη, Δ. Λαϊνᾶ, Φ. Πέρρου, Ε. Μπίστικα]

 

 • Παναγιώτης Φωτέας, «Ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος καὶ ὁ ἀναλλοίωτος πυρήνας ζωῆς»: Π. Φωτέας, Μορφὲς Ἑλλήνων, Ἀθήνα, Ἔκδ. Ἀστέρος 1989, 52-60

 

 • Λούλα Δ. Κωνσταντίνου, Ὁ ποιητὴς Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Ὁμιλία 5.12.1989, Ροταριανὸς Ὅμιλος Πατρῶν), Ἀθήνα, «Νέα Σκέψη» 1990, 16 σελ.

 

 • Τάσος Ἀθανασιάδης, Ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος μέσα ἀπὸ τὴνἹστορία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ πνεύματος, ΠΑΑ 67 (1992) 183-197

 

 • Ε.Ν. Πλατῆς, «Ἡ ποίηση τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου»: Ε.Ν. Πλατῆς, Κριτικοὶ Προβληματισμοί, τόμ. Γ ́, Ἀθήνα, Οἱ Ἐκδόσεις τῶν Φίλων 1995, 35-125

 

 • Ἑταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Δέκα χρόνια μνήμης. Δέκα χρόνια προσφορᾶς, Ἀθήνα 1996, 60 σελ.

 

 • Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν - Ἑταιρεία Φίλων Π. Κανελλόπουλου, Ἡμερίδα Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Δέκα ἔτη ἀπὸ τὸν θάνατό του, Ἀθήνα 19 Ὀκτ. 1996 (Ὁμιλίες Κ. Δεσποτόπουλου, Γεωργίου Ράλλη, Ἰωάννου Ζηζιούλα, Τ. Βαλαλᾶ, Τάσου Ἀθανασιάδη, C.M. Woodhouse, Στέλιου Παπαθεμελῆ, Πάνου Μαρινάκη, Ὀρέστη Βιδἀλη, Ἰω. Θεοδωρόπουλου, Α. Λιβάνιου, Εὐθ. Σουλογιάννη, Σάββα Σπέντζα, Ε.Ν. Μόσχου, Γεωργίου Καββαδία – Δεν ἐκδόθηκε τεῦχος).

 

 • C.M. Woodhouse, Panagiotis Kanellopoulos: The History of theEuropean Spirit: ΠΑΑ 71 (1996) 288-299

 

 • ΣτέλιοςΠαπαθεμελῆς,Τὸ Βυζάντιο στὴ σκέψη καὶ τὸ ἔργο τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου  (Ὁμιλία στὸ πλαίσιο «Ἡμερίδας γιὰ τὸν Π. Κανελλόπουλο στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν στὶς  19.10.1996): Νέα Ἑστία, Χριστουγεννιάτικο τεῦχος 1996, 35-39

 

 • Β. Μπεκίρης, Ὁ πολιτικὸς Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Θέσεις, ἀντιθέσεις καὶ προθέσεις ἀπὸ τὶς ἐμπειρίες τριάντα χρόνων (1956-1986) κοντὰ στὸν Π. Κανελλόπουλο, Αθηνα, Νέα Σύνορα 1999

 

 • Georgia Apostolopoulou, “The Open Metaphysics of Human Existence. Some Examples fromModern Greek Philoosohy. Part 3: Panagiotis Kanellopoulos, The Open Way Towards Transcendence”: Δωδώνη, τόμ. 28/1999 (ΜέροςΤρίτο), σελ. 353-8 (ἙλληνικὴΠερίληψη, σελ 367)

 

 • Γιούλα Α. Ζώνα, Ἡ ζωὴ μὲ τὸν Πρόεδρο - Κοντὰ στὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Ἀθήνα, Δ. Γιαλελλὴς 2001, 230 σελ.

 

 • Δ. Ἀλικανιώτης, Ὁ Παναγιώτης Κανελλόπουλος στὴν ὑπηρεσία τοῦ Ἔθνους καὶ τῆς Δημοκρατίας, Ἀθήνα 2001, 32 σελ.

 

 • Δ. Ἀλικανιώτης, Ἀλέξανδρος Παπαναστασίου, Ἀλέξανδρος Σβῶλος καὶ Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ἐκλεκτικὲς συγγένειες, Ἀθήνα 2001, 32 σελ.

 

 • Ν.Λ. Φορόπουλος, «Παναγιώτης Κανελλόπουλος (13.12./ 30.11.1902- 11.9.1986). Ὁ πανεπιστημιακὸς δάσκαλος, ὁ πολιτικός. Ὁ ἄνθρωπος, ὁ δόκιμος καὶ ἀκούραστος συγγραφέας. Μιὰ προσέγγιση τοῦ ἔργου του»: Παρνασσὸς ΜΔ (2002) 51-68

 

 • N.Λ. Φορόπουλος, Βκ.: Γιούλα Α. Ζώνα, Ἡ ζωή μὲ τὸν Πρόεδρο (2001):Παρνασσὸς ΜΔ (2002) 409-414

 

 • Ν.Λ. Φορόπουλος, Βκ.: Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Τὰ δοκίμια (2002): ὅ.π. 417-423

 

 • Ἑταιρεία Φίλων Π. Κανελλόπουλου–Πνευματικὴ Ἑστία, Ἡ Ἐπέτειος τῶν ἑκατὸ χρόνων ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ Π.Κ.. Ἐκδήλωση στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν 13.6.2002 (Προσφώνηση Πρυτάνεως Γ. Μπαμπινιώτη, Ὁμιλίες Π. Γέμπτου «Φιλοσοφία, ἐπιστήμη καί τέχνη στὸ ἔργο τοῦ Π.Κ.», Θ. Βερέμη «Π.Κ. μία πολύπλευρη προσωπικὀτητα», Γ. Καββαδία «’Απὸ τὴν κληρονομία τοῦ Π.Κ.), Ἀθήνα 2002, 32 σελ.

 

 • Β. Μπεκίρης, Ἡ πατριωτικὴ δράση τοῦ Παναγιώτη Κανελλόπουλου στὸν Β ́ Παγκόσμιο Πόλεμο καὶ στὸν Ἐμφύλιο, Ἀθήνα, Νέα Σύνορα 2002

 

 • ΧΙΟΝΗ . Μηνιαία Χιακὴ Ἔκδοση Λόγου καὶ Τέχνης, τεῦχ. 126/Αὔγ. 2002, σελ. 12-39 Ἀφιέρωμα Ὁ Κανελλόπουλος καὶ οἱ Χιῶτες. Χρονικά, Κείμενα, Μαρτυρίες (Κείμενα Δ. Λαϊνᾶ, Κ. Πυργάρη, Σ. Πυλιαροῦ Στ. Μαυράκη, Ἠλ. Πουλῆ καὶ Μικρά κείμενα Π.Κ. - Βλ. Ἐργογραφία)

 

 • E.N. Μὀσχος, Ὁ Π.Κ. ὡς λογοτέχνης. Εἰσαγωγή στὀ λογοτεχνικό καὶ δοκιμιακὸ ἔργο του: Ἑταιρεία Φίλων Π.Κ., Τά Δοκίμια, τ.Α ́ (2002), 9-31

 

 • Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902-1986). Ὁ πολιτικός, ὁ διανοούμενος, Ἀθήνα, Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων 2003, 47 σελ. (Πρόλογος Ἀπ. Κακλαμάνη, Κ. Σβολόπουλος, «Παναγιώτης Κανελλόπουλος» - Χρονολόγιο - Ὁδηγὸς τῆς Ἔκθεσης - Ἔντυπο ὑλικὸ - Ἀντικείμενα - Ἐνδεικτική Ἐργογραφία – Ἐνδεικτική Βιβλιογραφία)

 

 • Κ. Σβολόπουλος, «Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν Ὁδηγὸ τῆς Ἔκθεσης «Παναγιώτης Κανελλόπουλος 1902-1986», Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, Ὀκτώβριος 2003

 

 • ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. Ἐκδήλωση μνήμης γιὰ τὰ 100 χρόνια ἀπὸ τὴν γέννησή του, Παλαιὰ Βουλή 29.1.2003, 33 σελ. (Χαιρετισμοὶ καὶ Σημεῖα ὁμιλιῶν τῶν Κώστα Καραμανλῆ, Δημ. Σιούφα, Ἀπόστ. Κακλαμάνη, Εὐάγγ. Βενιζέλου, Ἀντ. Σκυλλάκου, Φώτη Κουβέλη, Ἀναστ. Πεπονῆ, Γ. Καββαδία)

 

 • Λίνος Γ. Μπενάκης, «Ἰωάννης Θεοδωρακόπουλος καὶ Παναγιώτης Κανελλόπουλος γιὰ τὸ Βυζάντιο» (Ὁμιλία στὴν Σπάρτη 26.11.2001): Σύνδεσμος τῶν ἐν Ἀττικῇ Λακεδαιμονίων, Λακωνικά, Ἑόρτιος τόμος τῆς Ἑκατονταετίας τοῦ Συνδέσμου, Ἀθήνα 2003, 317-334 = Λίνος Γ. Μπενάκης, Μνήμη Ι.Ν. Θεοδωρακοπούλου, Π.Κ. Κανελλοπούλου. Κ.Δ. Τσάτσου, Ε.Π. Παπανούτσου, Β.Ν. Τατάκη, Ἀθήνα, Παρουσία 2006, 47-64

 

 • Σπ. Α. Κανίνιας, Ἀναμνήσεις ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Μεσολόγγι 2004, 33 σελ.

 

 • Μαριάνος Καράσης, «Παναγιώτης Κανελλόπουλος - Κωνσταντῖνος Τσάτσος. Συγκλίσεις καὶ ἀποκλίσεις», Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, τόμ. 80 (2005), 83-114

 

 • Λίνος Γ. Μπενάκης, «Σύντομο Βιογραφικό καὶ Ἐργογραφία Παναγιώτη Κανελλoπούλου»: Μνήμη Ι.Ν. Θεοδωρακοπούλου, Π.Κ. Κανελλοπούλου. Κ.Δ. Τσάτσου, Ε.Π. Παπανούτσου, Β.Ν. Τατάκη, Ἀθήνα, Παρουσία 2006, 127-150

 

 • Λίνος Γ. Μπενάκης, Πρόλογος στὴν ἐπανέκδοση τοῦ Τέλους τοῦ Ζαρατούστρα, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας 2006, 13-19

 

 • Σπ. Ι. Κοκκολιάδης, Μακρόνησος καὶ Κανελλόπουλος, Τὸ Βῆμα 20.4.2007

 

 • Πάρις Τακόπουλος, Παναγιώτης Κανελλόπουλος. «Ὁ φίλος μου καὶ ὁ πολιτικός, αὐτὸς ὁ ἄγνωστός σας», Ἠλιαία, τεῦχ. ΧΧ/2007 -ΧΧ/ 2007 (Προδημοσίευση)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πολυγνώτου 3 Πλάκα, Αθήνα, 105 55