ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Εταιρείας Φίλων Π.Κανελλόπουλου

 

To αρχείο στεγάζεται στην πνευματική εστία Παναγιώτη Κανελλόπουλου, στην οδό Πολυγνώτου 3 στην Πλάκα.

 

Η εταιρεία φίλων Π.Κ εξέδωσε σε χωριστό τόμο το Ιστορικό Αρχείο Παναγιώτη Κανελλόπουλου, υπό Νίκας Πολυχρονοπούλου - Κλαδά , Αθήνα 2006, σελ 235

 


 

Ακολουθούν μερικές επιλογές από το ψηφιοποιημένο αρχείο:

 

 

 

 

 

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πολυγνώτου 3 Πλάκα, Αθήνα, 105 55